FLOORINGINSTALLATION

การติดตั้งพื้นไม้ในแบบของ Woodden
ทีมช่างผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถติดตั้งพื้นไม้ได้หลากหลายรูปแบบ
ซึ่งแต่ละแบบก็มีความเหมาะสมกับไม้แต่ละชนิดแตกต่างกันออกไป

Installation Method

DECKINGINSTALLATION

WARRANTY

90 วัน Warranty!! นับจากวันที่ส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทถึงหน่วยงาน
○ ผิวหน้าแลกเกอร์หลุดร่อน
○ ไม้แตก
○ ไม้โก่ง
○ ไม้บิด บวม
ที่เกิดจากการผลิตภัณฑ์เอง การขนส่ง ขนย้าย และการติดตั้งของบริษัทฯ
**รายละเอียดการรับประกันเพิ่มเติมกรุณาดูได้จากใบรับประกันสินค้า
และบริษัทรับประกันเฉพาะกรณีความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ถูกต้องเท่านั้น